O tomto webu

Tento web vznikl jako společný dlouhodobý projekt Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (KKFBZ) a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně (MJVM), jehož cílem je uchování a zpřístupnění díla Františka Bartoše, významného moravského pedagoga, jazykovědce a etnografa.

Myšlenka vytvořit web věnovaný životu a dílu Františka Bartoše vznikla v roce 2007 při tvorbě a publikování elektronické verze dokumentace projektu Rok Františka Bartoše ve Zlíně a ve Zlínském kraji 2006. Zmíněná dokumentace představuje obsahově uzavřený celek, kdežto tyto stránky jsou jak co do struktury, tak co do obsahu do budoucna otevřené pro vývoj a doplňování.

Hlavními obsahovými pilíři tohoto webu jsou dvě díla převedená do elektronické podoby: Bibliografie díla Františka Bartoše (1997) a Tabulkový životopis Františka Bartoše (1998) autorů PhDr. Anny Devátové a PhDr. Karla Pavlištíka, CSc. Velká část obrazového materiálu pochází z fondů Studijně-dokumentačního střediska Františka Bartoše Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Autorem koncepce a realizace webu je Ing. Jan Kaňka. Přehled sekundární literatury a aktualizace Bibliografie díla Františka Bartoše zpracovali Ing. Jan Kaňka a Mgr. Pavla Gajdošíková. Na podkladech pro web spolupracovali další pracovníci KKFBZ a MJVM, především PhDr. Karel Pavlištík, CSc., PhDr. Alena Prudká, Mgr. Lucie Uhlíková, Ph.D.

Budeme vděčni za všechna doplnění, upřesnění a upozornění na chyby, kterým jsme se jistě, přes veškerou snahu, nevyhnuli.

Naším cílem je seznamovat veřejnost s významnou kulturní a vědeckou osobností 19. století, a poskytnout odborné veřejnosti informační zdroj, který může pomoci při studiu a dalším bádání týkajícím se Františka Bartoše a jeho díla.

PhDr. Zdeňka Friedlová

Mgr. Pavel Hrubec, MBA

ředitelka KKFBZ

ředitel MJVM

Kontakty na členy realizačního týmu projektu: Zdeňka Friedlová, Jan Kaňka, Veronika Takácsová (Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně), Alena Prudká, Jana Koštuříková (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně).


Propagace

Chcete na tento web odkázat ze svých stránek? Můžete použít některé z těchto tlačítek:

František Bartoš (1837-1906) - pedagog, jazykovědec, etnograf - www.frantisekbartos.cz
HTML kód pro Vaši stránku:
<a href="http://www.frantisekbartos.cz/" target="_blank" title="František Bartoš (1837-1906) - pedagog, jazykovědec, etnograf - www.frantisekbartos.cz">
<img style="border:1px silver solid" alt="František Bartoš (1837-1906) - pedagog, jazykovědec, etnograf - www.frantisekbartos.cz" src="http://www.frantisekbartos.cz/images/web_fb_banner_88_31_static.gif" width="88" height="31" /></a>

František Bartoš (1837-1906) - pedagog, jazykovědec, etnograf - www.frantisekbartos.cz
HTML kód pro Vaši stránku:
<a href="http://www.frantisekbartos.cz/" target="_blank" title="František Bartoš (1837-1906) - pedagog, jazykovědec, etnograf - www.frantisekbartos.cz">
<img style="border: 1px solid silver" alt="František Bartoš (1837-1906) - pedagog, jazykovědec, etnograf - www.frantisekbartos.cz" src="http://www.frantisekbartos.cz/images/web_fb_banner_88_31_animated.gif" width="88" height="31" /></a>

František Bartoš (1837-1906) - pedagog, jazykovědec, etnograf - www.frantisekbartos.cz
HTML kód pro Vaši stránku:
<a href="http://www.frantisekbartos.cz/" target="_blank" title="František Bartoš (1837-1906) - pedagog, jazykovědec, etnograf - www.frantisekbartos.cz">
<img style="border:1px silver solid" alt="František Bartoš (1837-1906) - pedagog, jazykovědec, etnograf - www.frantisekbartos.cz" src="http://www.frantisekbartos.cz/images/web_fb_banner_120_60_static.gif" width="120" height="60" /></a>

František Bartoš (1837-1906) - pedagog, jazykovědec, etnograf - www.frantisekbartos.cz
HTML kód pro Vaši stránku:
<a href="http://www.frantisekbartos.cz/" target="_blank" title="František Bartoš (1837-1906) - pedagog, jazykovědec, etnograf - www.frantisekbartos.cz">
<img style="border:1px silver solid" alt="František Bartoš (1837-1906) - pedagog, jazykovědec, etnograf - www.frantisekbartos.cz" src="http://www.frantisekbartos.cz/images/web_fb_banner_120_60_animated.gif" width="120" height="60" /></a>


Odkaz na záznam tohoto webu v České národní bibliografii 

<< zpět na úvod | nahoru ^ | webmaster@kfbz.cz

© 2007 Krajská knihovna Františka Bartoše a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně | Naposledy změněno: 07.06.2016