Výběrová bibliografie nejdůležitějších prací Františka Bartoše

Zpracovali PhDr. Karel Pavlištík a RNDr. Helena Šimová

Über die modale Bedeutung des böhmischen Instrumentals. Programm des k. k. katholischen gymnasiums in Teschen. Teschen 1868.

Anthologie z národních písní československých ze sbírek K. J. Erbena, F. Sušila, J. Kollára a J. V. Kamarýta. Praha, Fr. A. Urbánek 1874.

Vlasť. Kytice z básní vlasteneckých. Uvil Josef Zapletal. Praha, Fr. A. Urbánek 1875.

Malá Slovesnosť, kterou za knihu učebnou a čítací pro vyšší třídy škol středních sestavil Jan Kosina a Fr. Bartoš. Brno. K. Winiker 1876.  Brno, 1876.

Skladba jazyka českého. Brno, K. Winiker 1895.

Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými. Přispěním pp. Ant. Novotného, P. P. Pavelky, dra S. Vašátka, J. Vyvlečky aj. Za doplněk sbírky Sušilovy. Brno, K. Winiker 1882.

Lid a národ. Sebrané rozpravy národopisné a literární. Velké Meziříčí,  J. F. Šašek, sv. I 1883, sv. II 1885.

Dialektologie moravská. Brno, Matice Moravská, sv. I. 1886, sv. II. 1895.

Národní písně moravské v nově nasbírané. Brno, Matice moravská 1889.

Naše děti. Jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesii, zábavy, hry i práce společné. Brno, J. Barvič 1888.

Kytice z národních písní moravských, kterouž uvili František Bartoš a Lev Janáček. Telč, E. Šolc 1890.

Rukověť správné češtiny. Telč, E. Šolc 1891.

Moravský lid.  Sebrané rozpravy z oboru moravské lidovědy. Telč, E. Šolc 1892.

Moravská svatba. Praha, F. Šimáček 1892.

Volksleben der Slaven. Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Mähren und Schlesien. Wien, 1897.

Národní písně moravské v nově nasbírané. (Spolu s L. Janáčkem.) Praha, náklad. České Akademie 1899.

Národní písně moravské v nově nasbírané. (Spolu s L. Janáčkem.) Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1901.

Domácí čítanka z lidu pro lid. Brno, K. Winiker 1900.

Líšeň. Obrázky lidopisné. (Spolu s Cyrilem Mašíčkem.) Zvláštní otisk z Časopisu Matice moravské roč. 26. Brno, nákl. vlastním 1902.

Sto lidových písní českoslovanských s rozbory a výklady. Praha, J. Otto 1903.

Dialektický slovník moravský. Praha, Česká Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, sv. I. 1905, sv. II. 1906.

Deset rozprav lidopisných. Olomouc, R. Promberger 1906.

Kytice z lidového básnictva. Olomouc, R. Promberger 1906.