Výběrová bibliografie nejdůležitějších prací o Františku Bartošovi

BARTOCHA, J.: Chronologický přehled literární činnosti Františka Bartoše. ČMM, 30, 1906, s. 373-401.

BARTOCHA, J.: Z pamětí a života F. Bartoše. Telč, Šolc 1907. 284 s.

DEVÁTOVÁ, A. - PAVLIŠTÍK, K.: Bibliografie díla Františka Bartoše. Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 1997.

DEVÁTOVÁ, A. - PAVLIŠTÍK, K.: Tabulkový životopis Františka Bartoše. Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 1998.

DEVÁTOVÁ, A.: František Bartoš a Adolf Šiška v Mladcové. AM, 2001, č. 1, s. 42-52.

František Bartoš, jazykovědec, pedagog, etnograf. Konference k 100. výročí úmrtí. Sborník příspěvků z konference. Zlín, 25.-26. dubna 2006. Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 2006. 198 s. AM, 2006, supl. 1.

František Bartoš. 1837-1937. Red. A. Cekota. Il. Jan Kobzáň. Zlín, Městská rada 1937. 63 s.

GREGOR, A.: O životě a díle Františka Bartoše. Brno, Muzejní spolek 1968. 69 s., 7 s. obr. příl.

STRAKOVÁ, T.: František Bartoš a Leoš Janáček. Vzájemná korespondence. Gottwaldov, Krajské museum 1957.

PAVLIŠTÍK, K. - ŠIMOVÁ, H.: Výběrová bibliografie nejdůležitějších prací Františka Bartoše. ZVUK, jaro 2006, s. 17.

Ze života a díla Františka Bartoše. Sborník studií. Gottwaldov, Krajské museum 1957. 95 s., obr. příl. Studie Krajského musea v Gottwaldově. Hlavní řada společenských věd, č. 16.

ZELINA, L.: František Bartoš (1837-1906) : životopisný medailonek ke 150. výročí narození pedagoga. Praha, Ústav školských informací při Ministerstvu školství ČSR 1987, 32 s.