Rok Františka Bartoše ve Zlíně a ve Zlínském kraji 2006
       

Rok Františka Bartoše ve Zlíně a ve Zlínském kraji

Propagační banner projektuV roce 2006 uplynulo 100 let od úmrtí významné osobnosti našeho kulturního života druhé poloviny 19. století, pedagoga, etnografa, folkloristy a dialektologa, Františka Bartoše.

V polovině srpna 2005 se sešli zástupci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajské knihovny Františka Bartoše k první přípravné schůzce s úmyslem připomenout tuto významnou osobnost a prezentovat rok 2006 jako Rok Františka Bartoše ve Zlíně a ve Zlínském kraji. Byl sestaven přípravný výbor, který tvořili spolu s pracovníky zlínského muzea a krajské knihovny zástupci odboru kultury Magistrátu města Zlína a odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje. Z jednotlivých nápadů vznikl soubor akcí, který procházel od března do listopadu téměř celým rokem a vytvořil mnohotvárný pohled na osobnost a dílo Františka Bartoše.

Záštitu nad projektem převzali hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš a primátor Statutárního města Zlína Tomáš Úlehla. Krajský úřad Zlínského kraje a Magistrát města Zlína převzaly organizační garanci některých akcí a podpořily projekt i finančně. Podzimní volby do Zastupitelstva města Zlína přinesly Zlínu první ženu primátorku – Irenu Ondrovou, která osobně podpořila projekt už v jeho počátcích.

Rok Františka Bartoše byl slavnostně zahájen v krajské knihovně 15. března besedou František Bartoš v hudbě Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Pro děti a mládež připravily obě instituce speciální programy. V muzeu po celý školní rok 2005/2006 probíhaly výukové programy ve stálé expozici Františka Bartoše a interaktivní hodiny v historické učírně. Školní mládež navštívila 25 těchto pořadů. V knihovně připravilo oddělení pro děti a mládež pro školy v průběhu března až června 22 besed. Další čtyři pořady připravily muzeum a knihovna pro veřejnost.

S velkým ohlasem se setkala výzva folklorním souborům, aby připomněly výročí ve svých programech. Speciální pásma připravily například Valašský soubor Kašava a dětský folklorní soubor Hradišťánek. Na mnoha festivalech proběhly programy k Bartošovu výročí, za všechny jmenujme alespoň Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2006, folklorní festival Podhostýnské září v Bystřici pod Hostýnem, Mezinárodní festival hudebních nástrojů lidových muzik v Uherském Hradišti, dětské folklorní festivaly Kunovské léto, Světlovský bál v Bojkovicích, festival Písní a tancem v Luhačovicích, festival Mladé Bítešsko ve Velké Bíteši nebo celostátní soutěž dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2006 ve Velkých Losinách.

V sídle Zlínského kraje byla v červenci instalována výstava přibližující život a dílo Františka Bartoše, po jejím skončení byla přenesena do gymnázia v Lesní čtvrti ve Zlíně.

Obálka sborníku z konferenceVyvrcholením odborné části projektu byla konference František Bartoš dialektolog, pedagog a národopisec, která se konala 25. a 26. dubna 2006 ve zlínském kulturním institutu Alternativa. Příspěvky 30 referujících přinesly nové poznatky, zhodnocení dosavadního bádání a zařazení díla Františka Bartoše z hlediska jednotlivých vědních oborů, do nichž svým dílem přispěl. Muzeum vydalo s podporou Ministerstva kultury ČR sborník z konference.

Jméno Františka Bartoše bylo zapsáno do Knihy Paměti kraje uložené ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Zásluhou Statutárního města Zlína byla renovována busta u škol v Bartošově čtvrti a ve spolupráci s Pohřebnictvím Zlín hroby Františka Bartoše a Adolfa Šišky na hřbitově v Mladcové. U hrobu Františka Bartoše se 8. června uskutečnil vzpomínkový akt, při němž zahrál Žesťový kvartet ZUŠ Morava a písně z Mladcové zazpíval pěvecký sbor Mužáci ze Zlína. Význam osobnosti Františka Bartoše pro kulturní vývoj v 19. století i pro současnost připomenuli ve svých vystoupeních ředitel zlínského muzea Ivan Plánka a Jindřich Ondruš, člen Rady Zlínského kraje. Oficiální hosté, představitelé kulturních institucí, zástupci folklorních souborů v krojích, občané Zlína i rodné Mladcové vzdali čest mimořádnému člověku, od jehož úmrtí uplynulo 11. června sto let.

Společnou péčí Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajské knihovny Františka Bartoše za finanční podpory Kulturního fondu města Zlína a Zlínského kraje byl v dubnu vydán reprint publikace Moravský lid a v listopadu reprint publikace Kytice s ilustracemi Adolfa Kašpara.

Rok završil 30. listopadu společný koncert Filharmonie Bohuslava Martinů a Městského divadla Zlín z děl Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a Vítězslava Nováka a z odkazu Františka Bartoše. Za účasti hejtmana Zlínského kraje, primátorky Statutárního města Zlína a dalších oficiálních hostů přednesli herci zlínského divadla ukázky z Bartošova díla a část projevu, který František Bartoš pronesl na oslavu České akademie 10. května 1890.

Rok Františka Bartoše byl dokumentován a propagován na webových stránkách obou institucí, byla vydána propagační skládačka a leták k reedici děl Františka Bartoše. V průběhu roku bylo zaznamenáno přes 90 článků v odborném, regionálním i celostátním tisku věnovaných F. Bartošovi. Jarní číslo časopisu ZVUK Zlínského kraje přiblížilo v několika článcích čtenářům osobnost a dílo Františka Bartoše, zimní číslo tohoto časopisu přineslo ohlédnutí za akcemi, které se v průběhu roku konaly.

Na závěr loňského roku u příležitosti předání ocenění za přínos kulturnímu rozvoji regionu PRO AMICIS MUSAE, které se uskutečnilo 6. prosince 2006 v Baťově vile, vyjádřil hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš poděkování členům organizačního týmu, kteří se na přípravě a realizaci projektu podíleli:

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

 • PhDr. Ivan Plánka
 • PhDr. Karel Pavlištík, CSc.
 • PhDr. Alena Prudká
 • Mgr. Lucie Uhlíková Ph.D.

Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace

 • PhDr. Zdeňka Friedlová
 • Mgr. Pavla Gajdošíková
 • Ing. Jan Kaňka
 • RNDr. Helena Šimová

Krajský úřad Zlínského kraje

 • PhDr. Tomáš Mikulaštík
 • Karla Procházková

Magistrát města Zlína

 • Mgr. Kateřina Pešatová
 • Ilona Steinerová
 • Ing. Barbora Muselíková

Filharmonie Bohuslava Martinů

 • Ing. Jozef Tkáčik
 • Mgr. Jindřiška Keferová

Městské divadlo Zlín

 • PhDr. Antonín Sobek
 • Eva Kalendová

<< zpět na úvod | nahoru ^