Rok Františka Bartoše ve Zlíně a ve Zlínském kraji 2006
       

Reedice díla Františka Bartoše

Reedice díla Františka Bartoše - propagační leták (PDF)Reedice díla Františka Bartoše je společný dlouhodobý projekt Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, ve kterém působí dokumentační středisko tohoto významného pedagoga, národopisce a jazykovědce, a Krajské knihovny Františka Bartoše. Prvním titulem se v roce 2003 stal reprint sbírky lidových písní s názvem Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými, který je dnes již rozebrán. V rámci Roku Františka Bartoše byl vydán reprint publikace Moravský lid a Kytice – kniha pohádek, říkadel, hádanek a písní pro děti s původními ilustracemi Adolfa Kašpara. Reprinty vycházejí v původní grafické úpravě s novou jednotnou obálkou s výjimkou Kytice, kde byla převzata obálka z vydání z roku 1929. Všechny Bartošovy reprinty vyšly jako číslované svazky Edice Zlínský kraj, na jejich vydání se finančně podílel Zlínský kraj a Kulturní fond města Zlína, na vydání Kytice přispěla i společnost Barum Continental.

V rámci edice dosud vyšla tato díla Františka Bartoše:

Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými - obálka publikace

Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými

Reprint z roku 1882.
Edice Zlínský kraj, sv. 2, 2003.

ISMN M-66051-246-3
Lid a národ I - obálka publikaceLid a národ II - obálka publikace

Lid a národ

Sebrané rozpravy národopisné a literární Františka Bartoše.
Svazek I. reprint z roku 1883. Svazek II. reprint z roku 1885.
Edice Zlínský kraj, sv. 6, 2003.

ISBN 80-239-2118-5
Naše děti - obálka publikace

Naše děti

Jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesii, zábavy, hry i práce společné popisuje František Bartoš.
Ilustrace Mikoláš Aleš.
Reprint z roku 1898.
Edice Zlínský kraj, sv. 10, 2005.

ISBN 80-86886-06-9 (KKFB)
ISBN 80-903411-2-8 (MJVM)
Moravský lid - obálka publikace

Moravský lid

Františka Bartoše sebrané rozpravy z oboru moravské lidovědy.
Reprint z roku 1892.
Edice Zlínský kraj, sv. 13, 2006.

ISBN 80-86886-12-3 (KKFB)
ISBN 80-903411-6-0 (MJVM)
Kytice - obálka publikace

Kytice

Z lidového básnictva našim dětem uvil František Bartoš.
Ilustrace Adolf Kašpar.
Reprint z roku 1929.
Edice Zlínský kraj, sv. 14, 2006.

ISBN 80-903411-7-9 (KKFB)
ISBN 80-86886-18-2 (MJVM)
Moravská svatba. Líšeň. Deset rozprav lidopisných - obálka publikace

Moravská svatba. Líšeň. Deset rozprav lidopisných

Soubor tří studií připraven pro reprint na rok 2007.

<< zpět na úvod | nahoru ^