Rok Františka Bartoše ve Zlíně a ve Zlínském kraji 2006
       

Přehled akcí a událostí v rámci Roku Františka Bartoše

Použité zkratky
KKFB :: Krajská knihovna Františka Bartoše
MJVM :: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
SMZ :: Staturární město Zlín
ZK :: Zlínský kraj

Datum: 12. prosinec 2005
Název akce:Zápis Františka Bartoše do Knihy Paměti kraje
Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm
Pozn. Na návrh PhDr. Karla Pavlištíka, CSc., doporučila k zapsání do Knihy Paměti kraje Rada starších na svém zasedání dne 5. 12. 2005.
Dokumentace: PDF dokument list z Knihy Paměti kraje
 
Datum: 15. březen
Název akce:František Bartoš v hudbě Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů
Místo konání: Zlín, KKFB
Pořadatelé: KKFB, MJVM, Dům seniorů ve Zlíně
Pozn. Zahájení Roku Františka Bartoše. Pořad připravili a účinkovali Miroslav Řezáč a Jaromíra Hřebíčková.
Dokumentace: PDF dokument pozvánka

 
Datum: 2005/2006
Název akce:Cyklus návštěv školní mládeže do stávající expozice MJVM
Místo konání: Zlín, MJVM
Pořadatelé: MJVM
Pozn. Diferencovaný plán návštěv podle věku žáků a studentů na základě dohody oddělení styku s veřejností muzea a pedagogů příslušných škol (25 pořadů).
Dokumentace:
 
Datum: březen až červen 2006
Název akce:František Bartoš – život a dílo
Místo konání: Zlín, KKFB
Pořadatelé: KKFB
Pozn. Besedy pro žáky 5.–7. tříd základních škol připravilo oddělení pro děti a mládež (22 pořadů).
Dokumentace:
 
Datum: 26. březen
Název akce:Přehlídka zpěváčků Strážnicka
Místo konání: Strážnice
Pořadatelé: Folklorní sdružení Veselska, Strážnicka a Horňácka
Pozn. Při příležitosti 100. výročí úmrtí sběratele Františka Bartoše.
Dokumentace: PDF dokument leták
 
Datum: 25.–26. duben
Název akce:František Bartoš dialektolog, pedagog a národopisec Konference k 100. výročí úmrtí
Místo konání: Zlín, Kulturní institut Alternativa
Pořadatelé: MJVM, KKFB, ZK, SMZ
Dokumentace: PDF dokument pozvánka, PDF dokument sborník

 
Datum: květen
Název akce:Oprava a renovace bartošovských památníků
Místo konání: Zlín
Zajistily: Magistrát města Zlína, Pohřebnictví Zlín
Pozn. Během měsíce května proběhla oprava hrobů Františka Bartoše a Adolfa Šišky na hřbitově v Mladcové. Zároveň byla restaurována Bartošova busta u škol v Bartošově čtvrti ve Zlíně.
Dokumentace:
 
Datum: 5. květen
Název akce:Cesta kolem světa
Místo konání: Bojkovice
Pořadatelé: Divadelní soubor SemTamFór ze Slavičína
Pozn. Věnováno poctě Františka Bartoše – významného národopisce, jazykovědce, folkloristy a pedagoga.
Dokumentace: PDF dokument plakát
 
Datum: 12.–14. květen
Název akce:Celostátní soutěž dětských zpěváků lidových písní „Zpěváček 2006“
Místo konání: Velké Losiny
Pořadatelé: Folklorní sdružení ČR, obec Velké Losiny, Lázně Velké Losiny, Olomoucký kraj, Český rozhlas a jeho studia Ostrava a Olomouc (ad.)
Pozn. Věnováno výročí Františka Bartoše.
Dokumentace: PDF dokument sborník festivalu
 
Datum: 17. květen
Název akce:Pravé perly moravské
Místo konání: Zlín, KKFB
Pořadatelé: KKFB, MJVM
Pozn. Hudební populárně naučný pořad Mgr. Lucie Uhlíkové, Ph.D., o písňových sbírkách Františka Bartoše.
Dokumentace: PDF dokument pozvánka

 
Datum: 27.–28. květen
Název akce:Děti v podhradí (Mezinárodní folklorní festival)
Místo konání: Zlín, Malenovice
Pořadatelé: Dětský folklorní soubor Malá Vonice (za podpory Kulturního fondu města Zlína a Fondu kultury ZK)
Pozn. Věnováno poctě Františka Bartoše.
Dokumentace: PDF dokument program
 
Datum: 2.–4. červen
Název akce:Světlovský bál (II. mezinárodní dětský folklorní festival)
Místo konání: Bojkovice
Pořadatelé: Dětský folklorní soubor Světlovánek
Pozn. Věnováno poctě Františka Bartoše – významného národopisce, jazykovědce, folkloristy a pedagoga.
Dokumentace: PDF dokument plakát
 
Datum: 8. červen
Název akce:Pietní akt u hrobu Františka Bartoše na mladcovském hřbitově
Místo konání: Zlín, Mladcová
Pořadatelé: SMZ, ZK, MJVM, KKFB
Pozn. Význam osobnosti Františka Bartoše připomenuli ve svých vystoupeních ředitel zlínského muzea PhDr. Ivan Plánka a ing. Jindřich Ondruš, člen Rady ZK.
Dokumentace: PDF dokument pozvánka

 
Datum: 9. červen
Název akce:Naše děti
Místo konání: Uherské Hradiště
Pořadatelé: Klub kultury Uh. Hradiště
Pozn. Premiéra pořadu dětského folklorního souboru Hradišťánek, jehož autorkou byla Gabriela Směřičková. Věnováno výročí Františka Bartoše.
 
Datum: 11. červen
Název akce:Pobožnost za Františka Bartoše na mladcovském hřbitově
Místo konání: Zlín, Mladcová
Pořadatelé: Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
Pozn. Četbu úryvků z bible a ze života Františka Bartoše doprovodil chrámový sbor hrou na hudební nástroje a zpěvem písní. Akci spolu s mládeží připravil kněz Pavel Caha.
 
Datum: 11. červen
Název akce:Mladé Bítešsko
Místo konání: Velká Bíteš
Pořadatelé: Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše
Pozn. Přehlídka dětských folklorních skupin, věnováno výročí Františka Bartoše.
Dokumentace: PDF dokument pozvánka
 
Datum: 12.–18. červen
Název akce:13. mezinárodní dětský folklorní festival „Kunovské léto“
Místo konání: Kunovice
Pořadatelé: Občanské sdružení Kunovjan, město Kunovice
Spolupořadatelé: Uherské Hradiště, Staré Město, ZK, Slovácké muzeum Uherské Hradiště
Pozn. 17. 6. proběhl komponovaný pořad nazvaný „Naše děti“, který byl věnován výročí Františka Bartoše. Pořad připravila Romana Habartová.
 
Datum: 20. červen
Název akce:Mše svatá za Františka Bartoše
Místo konání: Zlín, kostel sv. Filipa a Jakuba
Pořadatelé: Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
Pozn. Po mši svaté vystoupila s přednáškou o životě a díle Františka Bartoše PhDr. Alena Prudká.
Dokumentace:
 
Datum: 22.–25. červen
Název akce:61. mezinárodní folklorní festival Strážnice 2006
Místo konání: Strážnice
Pořadatelé: NÚLK ve Strážnici
Pozn. Pořady věnované výročí Františka Bartoše: „Kdo tu knihu ukradne…“ (Rozhovor PhDr. Jiřího Jilíka s PhDr. Alenou Prudkou o reedici díla F. Bartoše); „Cestami Františka Bartoše“ (komponovaný pořad o životě a díle F. Bartoše provázený lidovými písněmi z jeho sbírek připravila PhDr. Martina Pavlicová, odborná spolupráce Mgr. Lucie Uhlíková, Ph.D.).
Dokumentace: PDF dokument program
 
Datum: 19.–30. červenec
Název akce:František Bartoš, život a dílo (výstava)
Místo konání: Zlín, sídlo Zlínského kraje (21. budova)
Pořadatelé: MJVM, ZK
Pozn. Výstava byla později nainstalována v prostorách Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť, kde probíhala od 20. září do 7. prosince
Dokumentace:
 
Datum: 12. srpen
Název akce:X. ročník festivalu Hudební hostina hraběnky Haugwitzové (folklorní festival)
Místo konání: Bojkovice
Pořadatelé: Město Bojkovice
Pozn. Věnováno poctě Františka Bartoše – významného národopisce, jazykovědce, folkloristy a pedagoga.
Dokumentace: PDF dokument plakát
 
Datum: 7.–10. září
Název akce:Písní a tancem. XIV. Mezinárodní festival dětských folklorních souborů
Místo konání: Luhačovice
Pořadatelé: Folklorní sdružení ČR
Pozn. Věnováno památce národopisce Františka Bartoše.
Dokumentace: PDF dokument leták
 
Datum: 8.–9. září
Název akce:Podhostýnské září (folklorní festival)
Místo konání: Bystřice pod Hostýnem
Pořadatelé: Valašský soubor Rusava, město Bystřice pod Hostýnem
Pozn. 8. 9. byl program festivalu zaměřen k 100. výročí úmrtí Františka Bartoše.
Dokumentace: PDF dokument pozvánka s programem
 
Datum: 9. září
Název akce:Setkání na Podhorácku (folklorní festival)
Místo konání: Velká Bíteš
Pořadatelé: Klub kultury města Velké Bíteše, Muzejní spolek Velkobítešska, Národopisný soubor Bítešan
Pozn. Pásmo „Líšeňská svatba“ k 100. výročí úmrtí Františka Bartoše připravil národopisný soubor Líšňáci z Líšně.
Dokumentace: PDF dokument pozvánka s programem
 
Datum: 22. září
Název akce:S tužkou a fotoaparátem: z terénních výzkumů PhDr. Karla Pavlištíka, CSc. (výstava)
Místo konání: Bojkovice
Pořadatelé: Městský úřad Bojkovice, MJVM
Pozn. Výstava se konala v prostorách MÚ Bojkovice od 22. 9. do 30. 10. 2006 a byla věnována výročí Františka Bartoše.
Dokumentace: PDF dokument plakát
 
Datum: 6.–8. říjen
Název akce:Kytice z národních písní. XVI. Ročník mezinárodního festivalu hudebních nástrojů lidových muzik
Místo konání: Uherské Hradiště
Pořadatelé: Klub kultury Uherské Hradiště, město Uherské Hradiště a Uherský Ostroh, NÚLK ve Strážnici
Pozn. 7. 10. galaprogram: „Kytice z národních písní. Hudba národů a národností žijících v České republice“ – ke 100. výročí úmrtí Františka Bartoše.
Dokumentace: PDF dokument sborník festivalu, PDF dokument plakát
 
Datum: 21. říjen
Název akce:61. beseda u cimbálu. Jaký to lid a národ! Aneb Potřetí o omylech Františka Bartoše ke 100. výročí úmrtí neboli Kterak zlínští muzejníci skrzevá Bartošovo výročí slivovici oslavují a společně s Kašavou dr. Karlu Pavlištíkovi štandrlují
Místo konání: Lukov
Pořadatelé: Valašský soubor Kašava
Dokumentace: PDF dokument pozvánka, PDF dokument sborník
 
Datum: 22. listopad
Název akce:Seminář pro neprofesionální knihovníky okresu Zlín
Místo konání: Zlín, KKFB
Pořadatelé: KKFB
Pozn. Přednášky: „František Bartoš, život a dílo“ (Mgr. Lucie Uhlíková, Ph.D.), “Místopisné vzpomínky na Františka Bartoše“ (Mgr. Pavla Gajdošíková, Mgr. Jiří Michalík).
Dokumentace: PDF dokument pozvánka

 
Datum: 24. listopad, 7. prosinec
Název akce:Osloboděná slibka (Hudebně-dramatické dílo o čtyřech jednáních na motivy pověsti z Velkých Karlovic)
Místo konání: Vsetín
Pořadatelé: Valašský orchestr lidových nástrojů
Pozn. Pořad vznikl u příležitosti 5. výročí založení Valašského orchestru lidových nástrojů a 100. výročí úmrtí Františka Bartoše.
Dokumentace: PDF dokument pozvánka, PDF dokument program
 
Datum: 25. listopad
Název akce:V. legendy moravského folkloru
Místo konání: Uherský Brod
Pořadatelé: Dům kultury Uherský Brod
Pozn. Věnováno vzpomínce na Františka Bartoše a 55. výročí souboru Olšava.
Dokumentace: PDF dokument pozvánka, PDF dokument plakát
 
Datum: 30. listopad
Název akce:Slavnostní koncert na závěr Roku Františka Bartoše
Místo konání: Zlín, Dům umění
Pořadatelé: ZK, SZM, MJVM, KKFB
Pozn. Ve spolupráci s Filharmonií Bohuslava Martinů a Městským divadlem Zlín.
Dokumentace: PDF dokument pozvánka, PDF dokument brožura s programem
 
Datum: 6. prosinec
Název akce:Poděkování členům organizačního týmu Roku Františka Bartoše hejtmanem Zlínském kraje Liborem Lukášem
Místo konání: Zlín, Baťova vila
Pořadatelé: ZK
Pozn. U příležitosti předání ocenění Zlínského kraje Pro amicis musae.
Dokumentace:

<< zpět na úvod | nahoru ^