Rok Františka Bartoše ve Zlíně a ve Zlínském kraji 2006
       

Ohlasy na Rok Františka Bartoše v médiích

 1. Adolf Kašpar / Tomáš Mikulaštík. ZVUK Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění, jaro 2006, s. 53–57.
 2. Bartošova Kytice potěší děti i dospělé / (ano). Zlínský deník, roč. 17, č. 296, (20061221), s. 5.
 3. Bartošova Kytice znovu / (jr). Právo, roč. 16, č. 301, (20061229), s. 13.
 4. Bartošovou publikací Naše děti / František Synek. Folklor : Časopis Folklorního sdružení ČR, roč. 17, č. 4 (2006), s. 18–19.
 5. Bartošovými národopisnými rozpravami / František Synek. Folklor : Časopis Folklorního sdružení ČR, roč. 17, č. 3 (2006), s. 20–23.
 6. [Bartošův rok] / sč. Blesk, roč. 15, č. 70, (20060323), s. 5.
 7. Divadla, hudba, volný čas. Zlínské noviny, roč. 17, č. 102, (20060502), s. 5.
 8. Festival věnovaný Bartošovi. Dobrý den s kurýrem, roč. 9, č. 41, (20061009), s. 16.
 9. Filharmonie připomene slavného folkloristu / (šz). Zlínský deník, roč. 17, č. 275, (20061127), s. 18.
 10. Filharmonie uvede díla Šostakoviče a Bartoše. Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 149, (20060627), s. 5.
 11. Filharmonii bude řídit Vavřínek / (bls). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 278, (20061130), s. 1.
 12. Folkloristé vzpomněli Bartoše / (mč). Slovácký deník, roč. 17, č. 275, (20061127), s. 4.
 13. František Bartoš – Dialektolog, pedagog a národopisec / Alena Prudká. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, č. 1 (2006), s. 7–8.
 14. František Bartoš (16. 3. 1837 – 11. 6. 1906) / Studijně-dokumentační středisko Františka Bartoše Muzea jihovýchodní Moravy, Krajská knihovna Františka Bartoše. Valašsko : Vlastivědná revue, roč. 16, č. 1 (2006), s. 52.
 15. František Bartoš (1837–1906) / Klára Kašparová. Folklor : Časopis Folklorního sdružení ČR, roč. 17, č. 3 (2006), s. 23–24.
 16. František Bartoš / Božena Gajdová. Naše Bojkovsko, roč. 31, červenec 2006, s. 19.
 17. František Bartoš / MŠ. Naše Bojkovsko, roč. 31, květen 2006, s. 18.
 18. František Bartoš : (16. 3. 1837 – 11. 6. 1906) / Studijně-dokumentační středisko Františka Bartoše Muzea jihovýchodní Moravy, Krajská knihovna Františka Bartoše. Krúžkozor, č. 73, září 2006, s. 5–8.
 19. František Bartoš : (16. 3. 1837 – 11. 6. 1906) / Studijně-dokumentační středisko Františka Bartoše Muzea jihovýchodní Moravy, Krajská knihovna Františka Bartoše [online]. 1. 4. 2006. [cit. 2006-07-26]. Dostupný z WWW: <http://www.folklorweb.cz/clanky/20060401.php>.
 20. František Bartoš : (16. 3. 1837 – 11. 6. 1906). ZVUK Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění, jaro 2006, s. 13–16.
 21. František Bartoš : Kníže moravského národopisu / Miroslav Stuchl. Český rozhlas 3 – Vltava, pořad Schůzky s literaturou (11. 6. 2006).
 22. František Bartoš a naše doba : Jiří Severin připomíná sto let od úmrtí zlínského národopisce, pedagoga a jazykovědce Františka Bartoše / Jiří Severin. Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 18, č. 1, (20070102), s. 5.
 23. František Bartoš dialektolog, pedagog a národopisec / Barbora Čumpelíková. Folklor : Časopis Folklorního sdružení ČR, roč. 17, č. 4 (2006), s. 52–53.
 24. František Bartoš : Přední moravská osobnost konce 19. století / Silva Smutná. Zpravodaj města Velké Bíteše, červen 2006, s. 32–33.
 25. Hradišťánek diváky pobavil / tym. Dobrý den s kurýrem, roč. 9, č. 24, (20060612), s. 16.
 26. Hradišťánek oslavil jubileum sběratele Bartoše / mp. Zpravodaj města Uherské Hradiště, č. 7 (2006), př. 4.
 27. Hradišťánek včera oslavil výročí sběratele Bartoše / (avP). Slovácký deník, roč. 17, č. 135, (20060610), s. 4.
 28. K odkazu Františka Bartoše / Miroslav Potyka. ZVUK Zlínského kraje: Časopis pro kulturu a společenské dění, zima 2006, s. 8–9.
 29. Kalendář / (red). Šíp, roč. 2, č. 64, (20060316), s. 12.
 30. Kalendář: jubilea, svátky, události, výročí, významné dny / (ala). Nové Přerovsko, roč. 15, č. 23, (20060609), s. 4.
 31. Kašava vzpomene na folkloristu / (šz). Zlínský deník, roč. 17, č. 243, (20061018), s. 15
 32. Knihovna dnes zahájí rok Františka Bartoše / gre. Zlínské noviny, roč. 17, č. 63, (20060315), s. 3.
 33. Knihovna opět patří Bartošovi / (gre). Zlínské noviny, roč. 17, č. 114, (20060517), s. 7.
 34. Knihovna zahájí Rok Františka Bartoše / (bls). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 62, (20060314), s. 9.
 35. Koncert připomene zlínského folkloristu / (ano). Zlínský deník, roč. 17, č. 278, (20061130), s. 4.
 36. Koncert završí Bartošův rok / Martina Malá. Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 277, (20061129), s. 5.
 37. Konference „František Bartoš, dialektolog, pedagog a národopisec“ (Zlín 25.-26.4.2006) / Stanislava Kloferová. Český lid, roč. 94, č. 1 (2007), s. 71-72.
 38. Konference „František Bartoš, dialektolog, pedagog a národopisec“. Zpravodaj České národopisné společnosti [online], roč. 10, č. 1, (2006) [cit. 2006-10-10]. Dostupný z WWW: <http://www.phil.muni.cz/etnol/Zpravodaj_1_06.doc>.
 39. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně / Zdeňka Friedlová. Duha : Informace o knihách a knihovnách z Moravy, roč. 20, č. 3 (2006), s. 30–31.
 40. Legendy folklóru si připomenou Bartoše / (ver). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 270, (20061121), s. 4.
 41. Luhačovice ovládne dětský folklórní festival / (sav). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 209, (20060706), s. 5.
 42. Mezinárodní festival hudebních nástrojů lidových muzik : ozvěny Slováckých slavností vína a otevřených památek 2006. Dobrý den s kurýrem, roč. 9, č. 40, (20061002), s. 13.
 43. Národopisec Bartoš a naše doba / Jiří Severin. Mladá fronta Dnes – Střední Morava, roč. 18, č. 2 (20070103), s. 5.
 44. Naše děti : komponovaný pořad / Romana Habartová [online]. Mezinárodní folklórní festival Kunovské léto, c2005 [cit. 2006-09-19]. Dostupný z WWW: <http://www.kunovskeleto.cz/?page=nase-deti>.
 45. O Valašsku na Valašsku : Výběr z nových regionálních publikací / Karel Pavlištík. Valašsko : Vlastivědná revue, roč. 15, č. 2, (2005), s. 41.
 46. Ohlédnutí za Rokem Františka Bartoše / Zdeňka Friedlová, Pavla Gajdošíková, Ivan Plánka, Karel Pavlištík. ZVUK Zlínského kraje: Časopis pro kulturu a společenské dění, zima 2006, s. 6–8.
 47. Osobnost Františka Bartoše má stále co říci / Karel Pavlištík, Alena Prudká. Týdeník Zlínska, roč. 2, č. 24, (20060613), s. 8.
 48. Památky otevírají své brány / Blanka Šmejdovcová. Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 77, (20060331), s. 4.
 49. Pietní akt u hrobu F. Bartoše / IP [online]. Magistrát města Zlína, 31.5.2006 [cit. 2006-06-21]. Dostupný z WWW: <http://www.mestozlin.cz/article/29431>.
 50. Poděkování / Marie Machančíková, Jana Ordeltová. Život farnosti : Průvodce životem farního společenství sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně [online], roč. 15, č. 13, (20060702) [cit. 2006-09-08]. Dostupný z WWW: <http://www.volny.cz/zivotfarnosti/>.
 51. Program XVI. ročníku mezinárodního festivalu hudebních nástrojů lidových muzik. Slovácké noviny, roč. 17, č. 233, (20061006), s. 7.
 52. Před sto lety zemřel František Bartoš / Josef Pala. Oldin [online], roč. 16, č. 6, (2006) [cit. 2006-09-08]. Dostupný z WWW: <http://www.ado.cz/prakticke/stazeni.htm>.
 53. Před sto lety zemřel František Bartoš / Zdeněk Fišer. Duha : Informace o knihách a knihovnách z Moravy, roč. 20, č. 2 (2006), s. 10–13.
 54. Před stoletím zemřel zakladatel národopisu František Bartoš. Slovácké noviny, roč. 17, č. 190, (20060816), s. 4.
 55. Při zkoušce. Hudební pocta Bartošovi / (bls). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 278, (20061130), s. 1.
 56. Rada starších Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm / Jana Tichá. ZVUK Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění, jaro 2006, s. 81.
 57. Requiem, lidovky i melodram / Blanka Šmejdovcová. Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 213, (20060912), s. 5.
 58. Průvodce 2006 : Zpravodaj Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně : Rok 2006 je rokem Františka Bartoše / Ivan Plánka, Alena Prudká. Magazín Zlín, roč. 12, č. 9 (200609), s. 25–26.
 59. [Rok Františka Bartoše]. Blesk – Čechy/Morava, (20060323), s. 5.
 60. [Rok Františka Bartoše]. Blesk – Moravskoslezsko, (20060323), s. 5.
 61. [Rok Františka Bartoše]. Metro – Morava, (20060316), s. 2.
 62. Rok Františka Bartoše / (Redakce). ZVUK Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění, jaro 2006, s. 79–80.
 63. Rok Františka Bartoše / Tomáš Mikulaštík [online]. 31.03.2006 [cit. 2006-07-26]. Dostupný z WWW: <http://www.folklorweb.cz/clanky/20060331.php>.
 64. Rok Františka Bartoše [online]. Folklorní sdružení České republiky, 08.08.2006. [cit. 2006-09-08]. Dostupný z WWW: <http://www.fos.cz/public/kapitola.phtml?kapitola=124483&menu>.
 65. Rok Františka Bartoše ve Zlíně / Světlana Divilková [online]. Magistrát města Zlína, c2005 [cit. 2006-03-30]. Dostupný z WWW: < http://www.mestozlin.cz/article/25873>.
 66. Rok Františka Bartoše [online]. Zlínský kraj – rezervační a informační systém, 08.08.2006 [cit. 2006-09-08]. Dostupný z WWW: <http://www.zlinsky.kraj.cz/public/kapitola.phtml?kapitola=124483&menu=>.
 67. Rok Františka Bartoše [online]. Turistické regiony ČR, 08.08.2006 [cit. 2006-09-08]. Dostupný z WWW: <http://www.tourism.cz/public/kapitola.phtml?kapitola=124483>.
 68. Roztančené náměstí pod Hostýnem / (the). Haló noviny, roč. 16, č. 211, (20060909), s. 10.
 69. Světlovský bál nabízí Bojkovice / (zam). Zlínské noviny, roč. 17, č. 128, (20060602), s. 4.
 70. T. G. Masaryk a František Bartoš / Jiří Severin. ZVUK Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění, jaro 2006, s. 18–20.
 71. Třetí zpěvák země je z Valtic / (viv). Nový život, roč. 56, č. 20, (20060518), s. 6.
 72. U Bartošova hrobu bude pietní akt / (ill). Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 133, (20060608), s. D4
 73. U Bartošova hrobu se pělo o Mladcové / mij. Zlínský deník, roč. 17, č. 134, (20060609), s. 4.
 74. V Baťově mrakodrapu je k vidění výstava o Františku Bartošovi [online]. Zlínský kraj, 19. 7. 2006 [cit. 2006-09-08]. Dostupný z WWW: <http://www.kr-zlinsky.cz/vismo/dokumenty2.php?i=1&id_org=450019&id=542125>.
 75. Večer má premiéru Hradišťánek / (avP). Slovácké noviny, roč. 17, č. 134, (20060609), s. 2.
 76. Víkendová trasa redaktora deníku / (zam). Slovácké noviny, roč. 17, č. 128, (20060602), s. 1.
 77. Výběrová bibliografie nejdůležitějších prací Františka Bartoše / Karel Pavlištík, Helena Šimová [online]. 1. 4. 2006 [cit. 2006-07-26]. Dostupný z WWW: <http://www.folklorweb.cz/clanky/20060401.php>.
 78. Výběrová bibliografie nejdůležitějších prací Františka Bartoše / Karel Pavlištík, Helena Šimová. ZVUK Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění, jaro 2006, s. 17.
 79. Výročí Františka Bartoše / -Kač-. Magazín Zlín, roč. 12, č. 4 (200604), s. 20.
 80. Výstava patří Bartošovi / mij. Zlínské noviny, roč. 17, č. 64, (20060316), s. 4.
 81. Vzpomínka na 100. výročí úmrtí Františka Bartoše / František Synek. In Synek, František. Zpěváček 2006 : Sborník XII. celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní. [s. l.] : Folklorní sdružení České republiky, 2006, s. 7–8. Dostupný z WWW: <http://prezentace.adam.cz/fos/zpevacciletos.pdf>.
 82. Zábavný kviz pro děti i dospělé. (K výročí F. Bartoše.) Okno do kraje : magazín o životě a dění ve Zlínském kraji, roč. 2, č. 4 (2006), s. 14.
 83. Začal Bartošův rok, oslava slavného rodáka. Mladá fronta Dnes – Východní Morava, roč. 17, č. 68, (20060321), s. 9.
 84. Zahájení Roku Františka Bartoše. Televize Net (17. 3. 2006).
 85. Zlín připomíná Františka Bartoše / (luk). Místní kultura : měsíčník pro kulturní život v místech a regionech, roč. 16, č. 4 (2006), s. 18.
 86. Zlínská filharmonie chystá letos celou řadu novinek / (gas). Zlínský deník, roč. 17, č. 213, (20060912), s. 4.
 87. Zlínská filharmonie nastuduje mimo jiné i Verdiho Requiem. Metro, č. 4, (20060912), s. 2.
  Zlínská konference ke 100. výročí úmrtí Františka Bartoše / Hana Goláňová. Naše řeč : listy pro vzdělání a tříbení jazyka českého, roč. 90, č. 2 (2007), s. 101-103. [Tato citace byla zařazena po vydání tištěné a CD-ROM verze dokumentace.]
 88. Zlínská konference na počest Františka Bartoše / Karel Altman. Národopisná revue, roč. 16, č. 2 (2006), s. 120–121.
 89. Zlínsko slaví Bartošův rok / (kob). Právo, roč. 16, č. 80, (20060404), s. 11.
 90. Zlínský kraj oslaví Bartošův rok / (kov). Okno do kraje : magazín o životě a dění ve Zlínském kraji, roč. 2, č. 4 (2006), s. 11.
 91. Zlínský kraj podpořil vydání Kytice Františka Bartoše [online]. Zlínský kraj, 21. 12. 2006 [cit. 2007-01-02]. Dostupný z WWW: <http://www.kr-zlinsky.cz/vismo/index.php?i=1&id_org=450019&id_ktg=8050>.

<< zpět na úvod | nahoru ^